Missió, valors i qualitat

Espai Rocaguinarda

Visió

Volem ser un referent de qualitat de la cultura i la història del bandolerisme a Catalunya.

Missió

La nostra activitat té un fort compromís amb les persones i l’entorn del Lluçanès.

Valors

Ens basem en el talent, el diàleg i la innovació a la xarxa, actuant en tot moment amb responsabilitat i buscant l’excel·lència.

Qualitat Turística SICTED

Per tots aquests motius L’Espai Perot Rocaguinarda té el distintiu del SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. El SICTED és un sistema de gestió de qualitat en un destí turístic que atorga la secretaria de l’Estat de Comerç i Turisme del Ministeri d’Economia i la Federació Espanyola de Municipis de Províncies.

L’aportació clau d’aquest sistema és la presa de consciència integral de destí, i la identificació d’objectius comuns per a tots els agents implicats, públics i privats, turístics o no turístics.

Aquesta línia afavoreix el disseny, la planificació, l’execució i la medició de resultats d’accions integrals. Accions que tenen en compte els nivells de qualitat dels serveis i dels productes que consumeix el turista i la percepció final que té  el visitant del destí.