Missió, valors i qualitat

Espai Rocaguinarda

Visió

Volem ser un referent de qualitat de la cultura i la història del bandolerisme a Catalunya.

Missió

La nostra activitat té un fort compromís amb les persones i l’entorn del Lluçanès i vetlla en tot moment per un model de turisme sostenible.

Valors

Ens basem en el talent, el diàleg i la innovació, actuant en tot moment amb responsabilitat i buscant l’excel·lència.

Qualitat Turística BIOSPHERE

Per tots aquests motius L’Espai Perot Rocaguinarda disposa del certificat BIOSPHERE, obtingut el 2019. Es tracta d’una certificació de sostenibilitat turística de reconeixement internacional que implica vetllar en tot moment per una millora contínua i que es renova anualment, per assegurar la qualitat del ‘producte’ que s’ofereix.

Aquesta línia afavoreix el disseny, la planificació, l’execució i la medició de resultats d’accions integrals especialment centrades en l’àmbit de la sostenibilitat. Accions que tenen en compte els nivells de qualitat dels serveis i dels productes que consumeix el turista i la percepció final que té el visitant del destí.