Museu Parroquial

Museu parroquial

El Museu Parroquial d’Olost exposa esmalts, ceràmiques i pintures inspirades, sobretot, en l’Apocalipsi. Aquest és el darrer llibre del Nou Testament on es descriuen els esdeveniments de la fi del món.